TỔNG QUAN

Là một công ty Chuyển phát nhanh, mong muốn khẳng định được uy tín đối với khách hàng. Mang những cá nhân, tổ chức xích lại gần nhau hơn. Nhầm thúc đẩy đáp áp và mang lại những lợi ích cho người sử dụng dịch vụ.

Tiêu chí cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất với giá cả cạnh tranh luôn được Speed Light / Speed Up ưu tiên đặt lên hàng đầu. Đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an toàn và bảo mật thông tin, hàng hoá Khách hàng. Speed Light / Speed Up mong muốn trở thành đối tác thân thiện, hợp tác lâu dài, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của khách hàng.